PREZYDIUM
SAMORZĄDU STUDENTÓW

IMG_1439.jpg

MATEUSZ SALAMON

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU STUDENTÓW

Ustawowy reprezentant wszystkich Studentów Uczelni, który działa na rzecz środowiska studenckiego przy pomocy organów kierowniczych, wykonawczych

i uchwałodawczych. Wybierany przez organ uchwałodawczy - Radę Uczelnianą Samorządu Studentów.

KONTAKT

mateusz.salamon@samorzad.ue.wroc.pl

1657361306738..jpg

GRZEGORZ BŁASZCZYK

WICEPRZEWODNICZĄCY 

DS. STRATEGII

KONTAKT

 

grzegorz.blaszczyk@samorzad.ue.wroc.pl

Wybrane zadania:

 • kontakt techniczny dotyczący spotkań i posiedzeń Zarządu oraz organizowanie spotkań z jednostkami Uczelni;

 • budowanie Strategii Samorządu Studentów;

 • kompleksowa analiza danych dotyczących działalności Samorządu zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej;

 • nadzór nad prawidłową realizacją strategicznych działań Samorządu;

 • przygotowanie i podsumowanie ankiet;

 • przygotowanie newsletterów.

image_6483441 (1) (1).JPG

ROKSANA BIAŁOWĄS

WICEPRZEWODNICZĄCA

DS. PROJEKTÓW

KONTAKT

roksana.bialowas@samorzad.ue.wroc.pl

Wybrane zadania:

 • nadzorowanie działalności projektowej Samorządu Studentów;

 • kreowanie kierunków rozwoju projektów Samorządu Studentów;

 • bieżące wspieranie koordynatorów projektów samorządowych;

 • współpraca z osobami odpowiedzialnymi za projekty w Jednostkach Organizacyjnych Samorządu Studentów oraz w organizacjach studenckich;

 • aktualizowanie i nadzór nad Kalendarzem Projektów.

11=.jpg

PAULINA SKRZYPCZAK

WICEPRZEWODNICZĄCA 

DS. PUBLIC RELATIONS

KONTAKT

paulina.skrzypczak@samorzad.ue.wroc.pl

Wybrane zadania:

 • współpraca z Rzecznikiem Prasowym UEW;

 • kreowanie relacji z Filią Samorządu w Jeleniej Górze;

 • współpraca z Radą Organizacji Studenckich;

 • współpraca z PSRP oraz Forum Uczelni Ekonomicznych w ramach rozwoju działań Samorządu Studentów UEW;

 • Bieżący kontakt z Członkiem Prezydium Forum Uczelni Ekonomicznych; 

 • nawiązywanie kontaktów z innymi Samorządami Studentów; 

 • współpraca z Biznesowym Klubem Absolwenta.