PRZEWODNICZĄCY

I WICEPRZEWODNICZĄCY 

photo1633095874 (1).jpeg

MATEUSZ SALAMON

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU STUDENTÓW

Ustawowy reprezentant wszystkich Studentów Uczelni, który działa na rzecz środowiska studenckiego przy pomocy organów kierowniczych, wykonawczych

i uchwałodawczych. Wybierany przez organ uchwałodawczy - Radę Uczelnianą Samorządu Studentów.

KONTAKT

mateusz.salamon@samorzad.ue.wroc.pl

photo1633095297 (4).jpeg

JULIA BRYSIAK

WICEPRZEWODNICZĄCA 

DS. PUBLIC RELATIONS

KONTAKT

julia.brysiak@samorzad.ue.wroc.pl

Wybrane zadania:

 • współpraca z Rzecznikiem Prasowym UEW;

 • kreowanie relacji z Filią Samorządu w Jeleniej Górze;

 • współpraca z Radą Organizacji Studenckich;

 • współpraca z PSRP oraz Forum Uczelni Ekonomicznych w ramach rozwoju działań Samorządu Studentów UEW;

 • Bieżący kontakt z Członkiem Prezydium Forum Uczelni Ekonomicznych; 

 • nawiązywanie kontaktów z innymi Samorządami Studentów; 

 • współpraca z Biznesowym Klubem Absolwenta.

photo1633095257 (4).jpeg

SZYMON ŁASKARZEWSKI

WICEPRZEWODNICZĄCY 

DS. AKTYWNOŚCI STUDENCKIEJ

KONTAKT

szymon.laskarzewski@samorzad.ue.wroc.pl

Wybrane zadania:

 • nadzorowanie działalności projektowej Samorządu Studentów;

 • kreowanie kierunków rozwoju projektów Samorządu Studentów;

 • bieżące wspieranie koordynatorów projektów samorządowych;

 • współpraca z osobami odpowiedzialnymi za projekty w Jednostkach Organizacyjnych Samorządu Studentów oraz w organizacjach studenckich;

 • aktualizowanie i nadzór nad Kalendarzem Projektów.

Zarząd SS-10.jpg

PAULINA DYLUŚ

WICEPRZEWODNICZĄCA 

DS. STRATEGII I DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH

KONTAKT

paulina.dylus@samorzad.ue.wroc.pl

Wybrane zadania:

 • kontakt techniczny dotyczący spotkań i posiedzeń Zarządu oraz organizowanie spotkań z jednostkami Uczelni;

 • budowanie Strategii Samorządu Studentów;

 • kompleksowa analiza danych dotyczących działalności Samorządu zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej;

 • nadzór nad prawidłową realizacją strategicznych działań Samorządu;

 • przygotowanie i podsumowanie ankiet;

 • przygotowanie newsletterów.