STYPENDIUM DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WNIOSEK O STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYDRUKUJESZ

NA SWOIM KONCIE STUDENTA W SYSTEMIE USOSweb

DODATKOWE INFORMACJE

  • Warunkiem wypłaty stypendium będzie odebranie decyzji w systemie USOSweb. Informacje będą przysłane na uczelniane skrzynki mailowe.