top of page

MAPA KAMPUSU Z MIEJSCAMI EWAKUACYJNYMI

LOGOTYP

SAMORZĄDU STUDENTÓW

Logo-Samorz%C4%85d-Student%C3%B3w-UE-Wro

MONOCHROMATYCZNE - POZIOME

Logo-Samorząd-Studentów-UE-Wrocław-pozio

KOLOROWE - POZIOME

Logo-Samorz%C4%85d-Student%C3%B3w-UE-Wro

MONOCHROMATYCZNE - PIONOWE

Logo-Samorząd-Studentów-UE-Wrocław-pion-

KOLOROWE - PIONOWE

SYMBOLIKA LOGO

Logo-Samorz%C4%85d-Student%C3%B3w-UE-Wro

Brama w logotypie nawiązuje do historycznej bramy, znajdującej się na naszej Uczelni przy wejściu na kampus od strony ulicy Komandorskiej.

Postacie stojące w bramie symbolizują przynależność wszystkich studentów do Samorządu.

bottom of page