top of page

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO

KADENCJA 2019/2020

Zarządzenie 3/2019-20 z dnia 14 sierpnia 2019 roku 

w sprawie przekazania części uprawnień i obowiązków na czas określony

Zarządzenie 4/2019-20 z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie przekazania części uprawnień i obowiązków na czas określony

Zarządzenie 5/2019-20 z dnia 17 września 2019 roku

w sprawie wskazania do akceptacji przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

kandydatów z ramienia studentów do Senackich Komisji

Zarządzenie 6/2019-20 z dnia 9 października 2019 roku

w sprawie przyznania studentowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

członkostwa Komisji Samorządu Studentów

Zarządzenie 7/2019-20 z dnia 7 listopada 2019 roku

w sprawie przyznania studentce Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

członkostwa Komisji Samorządu Studentów

Zarządzenia 8/2019-20 - 15/2019-20 z dnia 5 grudnia 2019 roku

w sprawie wskazania reprezentantów studentów do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

Zarządzenie 16/2019-20 z dnia 16 stycznia 2020 roku

w sprawie powołania Delegatów na Zjazd Forum Uczelni Ekonomicznych

Zarządzenie 17/2019-20 z dnia 18 lutego 2020 roku
w sprawie otwarcia procesu aplikacyjnego na Członka Zarządu Samorządu Studentów ds. Dydaktyki i Prawa

Zarządzenie 18/2019-20 z dnia 15 marca 2020 roku

o szczególnych rozwiązaniach działania organu uchwałodawczego Samorządu Studentów związanych z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego COVID-19

oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych

Zarządzenie 19/2019-20 z dnia 18 marca 2020 roku

w sprawie powołania Zespołów studenckich Rady Uczelnianej Samorządu Studentów

Zarządzenie 20/2019-20 z dnia 03 kwietnia 2020 roku

w sprawie powołania Delegatów z prawem głosu na Konferencję Polskich Uczelni Ekonomicznych, odbywającą się w dniu 04 kwietnia 2020 r

Zarządzenie 21/2019-20 z dnia 21 czerwca 2020 roku

w sprawie wyznaczenia daty wyborów do Rady Uczelnianej Samorządu Studentów

KADENCJA 2020/2021

Zarządzenie 1/2020-21 z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Samorządu Studentów

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zarządzenie 2/2020-21 z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Samorządu Studentów

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zarządzenie 3/2020-21 z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Samorządu Studentów

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zarządzenie 4/2020-21 z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zarządzenie 5/2020-21 z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zarządzenie 6/2020-21 z dnia 22 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zarządzenie 7/2020-21 z dnia 22 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zarządzenie 8/2020-21 z dnia 22 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zarządzenie 9/2020-21 z dnia 26 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zarządzenie 10/2020-21 z dnia 26 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zarządzenie 11/2019-20 z dnia 11 września 2020 roku

w sprawie wskazania reprezentanta studentów do Rady do spraw Nauczania na odległość

Zarządzenie 12/2019-20 z dnia 11 września 2020 roku
w sprawie wskazania reprezentanta studentów

do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

Zarządzenie 13/2020-21 z dnia 05 października 2020 roku
w sprawie przekazania prawa do użytkowania biura

ZARZĄDZENIE NR 14/2019-20 z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie wskazania reprezentantów studentów
do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

ZARZĄDZENIE NR 15/2020-21 z dnia 13 października 2020 r.
w sprawie wskazania reprezentanta studentów

do Rady Bibliotecznej

ZARZĄDZENIE NR 16/2020-21 z dnia 13 lutego 2021 r.

w sprawie otwarcia procesu aplikacyjnego na funkcję
Członka Zarządu Samorządu Studentów ds. Dydaktyki i Prawa

ZARZĄDZENIE NR 17/2020-21 z dnia 13 marca 2021 r.

w sprawie otwarcia procesu aplikacyjnego na funkcję
Członka Zarządu Samorządu Studentów ds. Finansów

KADENCJA 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 1/2021-22 z dnia 19 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Samorządu Studentów

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 2/2021-22 z dnia 19 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Samorządu Studentów

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 3/2021-22 z dnia 19 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Samorządu Studentów

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 4/2021-22 z dnia 19 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 5/2021-22 z dnia 19 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 6/2021-22 z dnia 20 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 7/2021-22 z dnia 20 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 8/2021-22 z dnia 20 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 9/2021-22 z dnia 20 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 10/2021-22 z dnia 20 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 11/2021-22 z dnia 27 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 12/2021-22 z dnia 27 lipca 2021 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

KADENCJA 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 1/2022-23 z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Samorządu Studentów

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 2/2022-23 z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Samorządu Studentów

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 3/2022-23 z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Samorządu Studentów

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 4/2022-23 z dnia 7 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 5/2022-23 z dnia 7 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 6/2022-23 z dnia 7 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 7/2022-23 z dnia 7 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 8/2022-23 z dnia 7 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 9/2022-23 z dnia 7 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 10/2022-23 z dnia 7 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 11/2022-23 z dnia 7 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE NR 12/2022-23 z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

bottom of page