top of page

PREZYDIUM
SAMORZĄDU STUDENTÓW

DSC_1744.jpg

WERONIKA RĘBACZ

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU STUDENTÓW

Ustawowa reprezentantka wszystkich Studentów Uczelni, która działa na rzecz środowiska studenckiego przy pomocy organów kierowniczych, wykonawczych

i uchwałodawczych. Wybrana przez organ uchwałodawczy - Radę Uczelnianą Samorządu Studentów.

KONTAKT

weronika.rebacz@samorzad.ue.wroc.pl

DSC_1883.png

ZUZANNA KORDUS

WICEPRZEWODNICZĄCA 

DS. STRATEGII I DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH

KONTAKT

 

zuzanna.kordus@samorzad.ue.wroc.pl

Wybrane zadania:

 • kontakt techniczny dotyczący spotkań i posiedzeń Zarządu oraz organizowanie spotkań z jednostkami Uczelni;

 • budowanie Strategii Samorządu Studentów;

 • kompleksowa analiza danych dotyczących działalności Samorządu zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej;

 • nadzór nad prawidłową realizacją strategicznych działań Samorządu;

 • przygotowanie i podsumowanie ankiet;

 • przygotowanie newsletterów.

DSC_1763.jpg

HANNA MICZEK

WICEPRZEWODNICZĄCA

DS. PROJEKTÓW

KONTAKT

hanna.miczek@samorzad.ue.wroc.pl

Wybrane zadania:

 • nadzorowanie działalności projektowej Samorządu Studentów;

 • kreowanie kierunków rozwoju projektów Samorządu Studentów;

 • bieżące wspieranie koordynatorów projektów samorządowych;

 • współpraca z osobami odpowiedzialnymi za projekty w Jednostkach Organizacyjnych Samorządu Studentów oraz w organizacjach studenckich;

 • aktualizowanie i nadzór nad Kalendarzem Projektów.

DSC_1839.png

MARTYNA WÓJCIK

WICEPRZEWODNICZĄCA 

DS. PUBLIC RELATIONS

KONTAKT

martyna.wojcik@samorzad.ue.wroc.pl

Wybrane zadania:

 • współpraca z Rzecznikiem Prasowym UEW;

 • kreowanie relacji z Filią Samorządu w Jeleniej Górze;

 • współpraca z Radą Organizacji Studenckich;

 • współpraca z PSRP oraz Forum Uczelni Ekonomicznych w ramach rozwoju działań Samorządu Studentów UEW;

 • Bieżący kontakt z Członkiem Prezydium Forum Uczelni Ekonomicznych; 

 • nawiązywanie kontaktów z innymi Samorządami Studentów; 

 • współpraca z Biznesowym Klubem Absolwenta.

bottom of page