top of page

STRUKTURA

odpowiedzialni za tworzenie strategii rozwoju Samorządu

i podejmowanie najważniejszych decyzji globalnych

organ wykonawczy Samorządu realizujące cele wynikające z Ustawy 2.0

organ uchwałodawczy Samorządu, którego rolą jest ustanawianie wewnętrznych regulacji oraz opiniowanie aktów prawnych wyższego szczebla 

bottom of page